مترادف و متضاد صواب

  224بازدید

  مترادف و متضاد کلمه صواب واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : درستی، راست، راستی، درست، صحیح، سزاوار، بجا، معقول (متضاد) خطا.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  دانلود کنید
  ناشناس 13 روز قبل
  0

  صواب