مترادف و متضاد ضخیم

  199بازدید

  مترادف و متضاد کلمه ضخیم واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : تناور، خشن، درشت، دفزک، زبر، ستبر، قطور، کلفت، گند (متضاد) باریک، لطیف.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  دانلود کنید
  خبیای 5 روز قبل
  0

  تببهبب

  خبیای 5 روز قبل
  0

  مترادف ضخیم

  خبیای 5 روز قبل
  0

  سلام مترادف ضخیم چیست

  ناشناس 1 ماه قبل
  -1

  ضخیم