مترادف و متضاد ضخیم

  860بازدید

  مترادف و متضاد کلمه ضخیم واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : تناور، خشن، درشت، دفزک، زبر، ستبر، قطور، کلفت، گند (متضاد) باریک، لطیف.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 4 ماه قبل
  0

  متضاد ضخیم "نازک"

  0
  درسته 27 روز قبل

  متضاد ضخیم : نازک

  خبیای 7 ماه قبل
  0

  تببهبب

  خبیای 7 ماه قبل
  0

  سلام مترادف ضخیم چیست