معنی طالب جان در لغت نامه دهخدا

    15بازدید

    معنی کلمه طالب جان در لغت نامه دهخدا مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

    جواب کاربران در نظرات پایین سایت

    جواب : طالب جان. [ل ِ] (اِخ) موضعی در شمال چیل نادری از توابع مکران.

    میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟