مترادف و متضاد طرد

  258بازدید

  مترادف و متضاد کلمه طرد واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : اخراج، تبعید، نفی بلد، رد، نفی، وازده، دک کردن، دور کردن، راندن، تاراندن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ا 20 روز قبل
  0

  نه

  ا 20 روز قبل
  0

  نهنبهبنبهزن