مترادف و متضاد طعمه

  55بازدید

  مترادف و متضاد کلمه طعمه واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : خوراک، غذا، نواله، خوردنی، رزق، روزی، صید، خوراک‌جانور.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  m 21 روز قبل
  -1

  صید شکار غذا