معنی طعنه کشیدن در لغت نامه دهخدا

    21بازدید

    معنی کلمه طعنه کشیدن در لغت نامه دهخدا مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

    جواب کاربران در نظرات پایین سایت

    جواب : طعنه کشیدن. [طَ ن َ / ن ِ ک َ / ک ِ دَ] (مص مرکب) تحمل کردن سرزنش دیگران را. توبیخ رسیدن به کسی: طعنه ٔ خامی همان صائب ز مردم میکشم گرچه میریزد شرار از سوز گفتارم چو شمع صائب.

    میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟