مترادف و متضاد ظالم

  689بازدید

  مترادف و متضاد کلمه ظالم واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : بیدادگر، بی‌رحم، جابر، جبار، جفاپیشه، جفاکار، ستمکار، ستمگر، سخت‌دل، سرپنجه، سفاک، شریر، شقی، متعدی، مردم‌آزار (متضاد) دادگر.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  Commander 10 روز قبل
  0

  مظلوم

  ناشناس 14 روز قبل
  -1

  مخالف کلمه ظالم

  سحر انصاری نصب 22 روز قبل
  0

  می گی تی دهنس

  ناشناس 22 روز قبل
  0

  می گی تی دهن