مترادف و متضاد ظاهر

  1971بازدید

  مترادف و متضاد کلمه ظاهر واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : آشکار، آشکارا، برملا، پدید، پیدا، جلوه‌گر، علنی، عیان، محسوس، مرئی، مشهود، معلوم، نمایان، نمودار، واضح، هویدا، هیئت (متضاد) باطن، پنهان، نهان.

  هستی : متضاد ظاهر

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 25 روز قبل
  -1

  متضاد ظاهر

  ماهان 5 ماه قبل
  1

  متضاد پنهان

  ماهان 5 ماه قبل
  2

  مترادف شکل

  متضاد پنهان

  الیکا 6 ماه قبل
  1

  مترادف این کلمه می شود آشکار همین تنها چون کلمات دیگر متضاد این کلمه نیستند

  مهدی جعفری 7 ماه قبل
  -1

  یعنی آشکار

  هستی 7 ماه قبل
  6

  متضاد ظاهر

  عاطی جون 8 ماه قبل
  1

  چشم

  ... 8 ماه قبل
  -2

  s͎a͎l͎a͎a͎m͎ m͎o͎sm͎i͎s͎h͎e͎ m͎o͎k͎h͎a͎l͎e͎f͎ z͎a h͎e͎r͎ r͎o͎b͎e͎ m͎a͎n͎ b͎e͎g͎i͎n͎??

  ... 8 ماه قبل
  7

  من مخالف ظاهر رو میخواستم خنگ😐

  0
  باطن 1 ماه قبل

  میشه باطن