معنی ظفیر در لغت نامه دهخدا

  22بازدید

  معنی کلمه ظفیر در لغت نامه دهخدا مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : ظفیر. [ظَ] (ع ص) مردی که به هرچه اراده کند دریابد. || نامی از نامهای مردان عَرَب., ظفیر. [ظِف ْ فی] (ع ص) ظَفیر., ظفیر. [ظَ] (اِخ) قلعه ای است به یمن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مینا 14 روز قبل
  0

  در جدول نوین ظفیر به معنای پیروزمند آمده