مترادف و متضاد ظل

  90بازدید

  مترادف و متضاد کلمه ظل واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : پناه، سایه، کنف، خیال، شبح، تنعم، نعمت، آسایش، آسودگی، راحت.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  محمد محمدی 2 ماه قبل
  0

  آفتاب

  ناشناس 2 ماه قبل
  0

  مسعود ریگی

  محمد محمد محمدی 2 ماه قبل
  0

  آفتاب