معنی ظهاری در لغت نامه دهخدا

  9بازدید

  معنی کلمه ظهاری در لغت نامه دهخدا مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : ظهاری. [ظَ ری ی] (ع ص، اِ) ج ِ ظِهری ّ. شتران آماده جهت حاجت.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  دانلود کنید