عالم بی عمل به چه ماند گفت به زنبور بی عسل در حل جدول جواب

  2109بازدید

  جواب و پاسخ عالم بی عمل به چه ماند گفت به زنبور بی عسل در حل جدول بازی جدولانه از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : کنایه از کسانی که حرف بسیار می زنند و ادعای بسیار می کنند اما به ادعاهای خود عمل نمی کنند.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 1 ماه قبل
  -2

  به نظر من همین کافی هست

  بیتا 1 ماه قبل
  1

  باشد

  بیتا 1 ماه قبل
  0

  جواب:کنایه از کسانی که حرف بسیار می زنند وادعای بسیار می کنند اما به ادعاهای خود عمل نمی کنند

  ناشناس 2 ماه قبل
  4

  مرگ هست 😈😈

  ناشناس 2 ماه قبل
  2

  کنار از کسانی که حرف را بلد نیستند زنبور بی عسل

  ناشناس 2 ماه قبل
  4

  سلام

  ناشناس 2 ماه قبل
  1

  من زدم شما به من بگید بعد شما میگید من بگم

  ناشناس 3 ماه قبل
  -2

  کنایه به کسانی که حرف بسیار میزنند و ادعای بسیار میکنن اما به ادعا های خود عملی نمیکنن

  ناشناس 3 ماه قبل
  2

  مرگ شرمنده من میخوام