معنی عریم در لغت نامه دهخدا

    19بازدید

    معنی کلمه عریم در لغت نامه دهخدا مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

    جواب کاربران در نظرات پایین سایت

    جواب : عریم. [ع َ] (ع اِ) بلا و سختی. (منتهی الارب). داهیه. (اقرب الموارد). ج، عُرمان. (اقرب الموارد).

    میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟