مترادف و متضاد عصر

  144بازدید

  مترادف و متضاد کلمه عصر واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : دور، دوره، روزگار، زمانه، زمان، عهد، وقت، بعدازظهر، پسین، پسینگاه، فشار، افشردن، فشردن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  تاهفغ8فل 14 روز قبل
  0

  هعهکتح