عقب ماندگی‬ به ترکی ترجمه معنی

    10بازدید

    معنی و ترجمه کلمه عقب ماندگی‬ از فارسی به ترکی دیکشنری معادل از سایت جوابگو دریافت کنید.

    جواب کاربران در نظرات پایین سایت

    جواب : geri kalmışlık, gerilik.

    میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟