معنی علیفی در لغت نامه دهخدا

    19بازدید

    معنی کلمه علیفی در لغت نامه دهخدا مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

    جواب کاربران در نظرات پایین سایت

    جواب : علیفی. [ع ُ ل َ فی ی] (ع اِ مصغر) پالان علافی کوچک. (ناظم الاطباء). تصغیر و ترخیم «عِلافی ّ» است و آن پالان منسوب به عِلاف میباشد. (از لسان العرب) (ذیل اقرب الموارد). رجوع به عِلاف و عِلافی شود.

    میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟