معنی علی الولا ء در فرهنگ هوشیار

    6بازدید

    معنی کلمه علی الولا ء در فرهنگ هوشیار مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

    جواب کاربران در نظرات پایین سایت

    جواب : پیاپی.

    میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟