معنی علی وفائی در لغت نامه دهخدا

    21بازدید

    معنی کلمه علی وفائی در لغت نامه دهخدا مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

    جواب کاربران در نظرات پایین سایت

    جواب : علی وفائی. [ع َ ی ِ وَ] (اِخ) ابن جابربن عامر مالکی وفایی. نسب شناس بود. او راست: مناهل الصفا باتصال نسب السادات بالنبی المصطفی، که در سال 1140 هَ. ق. از تألیف آن فراغت یافت. (از معجم المؤلفین).

    میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟