مترادف و متضاد عمل

  145بازدید

  مترادف و متضاد کلمه عمل واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : ادا، ارتکاب، اقدام، پیشه، حرفه، رفتار، شغل، فعل، کار، کردار، وظیفه.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ایوب 7 روز قبل
  0

  متضاد عمل