غاز به فارسی معنی ترجمه عربی

  11بازدید

  معنی کلمه غاز عربی به زبان فارسی ترجمه دیکشنری از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : گاز , بخار , بنزین , گازمعده , گازدار کردن , باگاز خفه کردن , اتومبیل رابنزین زدن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  دانلود کنید
  مریم 14 روز قبل
  0

  غازدرزبان عربی به چه معناست

  مریم 14 روز قبل
  0

  غازالبته تنوین کسره داردحرف زبه چه معناست