مترادف و متضاد غایت

  191بازدید

  مترادف و متضاد کلمه غایت واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : پایان، فرجام، نهایت، حاجت، قصد، مقصود، منظور، هدف، آرمان، کمال‌مطلوب، حد.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  نه 1 ماه قبل
  1

  گه نخور