معنی غرش رائج در لغت نامه دهخدا

    22بازدید

    معنی کلمه غرش رائج در لغت نامه دهخدا مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

    جواب کاربران در نظرات پایین سایت

    جواب : غرش رائج. [غ ِ ش ِ ءِ] (ترکیب وصفی، اِ مرکب) برابر ربع غرش صاغ، یعنی ده بارهاست. (از النقوذ العربیه ص 181). رجوع به غرش شود.

    میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟