معنی غرقه گردیدن در فرهنگ هوشیار

    5بازدید

    معنی کلمه غرقه گردیدن در فرهنگ هوشیار مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

    جواب کاربران در نظرات پایین سایت

    جواب : (مصدر) غرق شدن.

    میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟