مترادف و متضاد غرور

  1398بازدید

  مترادف و متضاد کلمه غرور واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : تفاخر، تفرعن، تکبر، خودخواهی، خودبزرگ‌بینی، خودپسندی، خودبینی، خودستایی، خویشتن‌بینی، فخر، کبر، منیت، نخوت، جوش (متضاد) خضوع.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  حمید 5 ماه قبل
  0

  معنی آن مغرور است و متضاد آن بی غرور

  حمید 5 ماه قبل
  0

  غرور معنی آن مغرور است و متضاد آن بی غرور

  شیرین 5 ماه قبل
  0

  مخالف غرور

  مصطفی 5 ماه قبل
  0

  مخالف تکبر

  معنی خود خواهی

  ناشناس 6 ماه قبل
  0

  ۰

  ناشناس 10 ماه قبل
  2

  متظادغرورچیست