مترادف و متضاد غرور

  981بازدید

  مترادف و متضاد کلمه غرور واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : تفاخر، تفرعن، تکبر، خودخواهی، خودبزرگ‌بینی، خودپسندی، خودبینی، خودستایی، خویشتن‌بینی، فخر، کبر، منیت، نخوت، جوش (متضاد) خضوع.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 6 روز قبل
  0

  ۰

  غرور 3 ماه قبل
  -2

  غرور

  ناشناس 4 ماه قبل
  2

  متظادغرورچیست