غفلت‌ به انگلیسی ترجمه معنی

    معنی و ترجمه کلمه غفلت‌ از فارسی به انگلیسی دیکشنری معادل از سایت جوابگو دریافت کنید.

    جواب کاربران در نظرات پایین سایت

    جواب : Limbo, Neglect, Negligence, Oversight, Slackness, Slumber.

    میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟