مترادف و متضاد غلام

  12بازدید

  مترادف و متضاد کلمه غلام واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : جوان، طفل، فرزند، بنده، چاکر، خادم، خدمتکار، زرخرید، عبد، مستخدم، مملوک، نوکر، غلمان (متضاد) ارباب.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ع 11 روز قبل
  0

  خودمم نمیدونم