مترادف و متضاد غم

  50بازدید

  مترادف و متضاد کلمه غم واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : اندوه، تاسف، تیمار، حزن، حسرت، داغ، رنج، غصه، کرب، محنت، هم (متضاد) شادی.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  17 روز قبل
  0

  مترادف(معنی)کلمه غم:

  اندوه،ناراحتی