معنی غنچه دل در لغت نامه دهخدا

    12بازدید

    معنی کلمه غنچه دل در لغت نامه دهخدا مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

    جواب کاربران در نظرات پایین سایت

    جواب : غنچه دل. [غ ُ چ َ / چ ِ دِ] (ص مرکب) تنگدل و منقبض. غنچه خاطر. (بهار عجم) (آنندراج). رجوع به غنچه خاطر شود.

    میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟