معنی غوآتماله در لغت نامه دهخدا

    10بازدید

    معنی کلمه غوآتماله در لغت نامه دهخدا مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

    جواب کاربران در نظرات پایین سایت

    جواب : غوآتماله. [] (اِخ) تلفظ ترکی گوآتمالا. رجوع به گوآتمالا و قاموس الاعلام ترکی شود.

    میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟