معنی فاژ در فرهنگ هوشیار

  13بازدید

  معنی کلمه فاژ در فرهنگ هوشیار مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : خمیازه، دهن دره.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  دانلود کنید
  پدرام 24 روز قبل
  0

  سخن سرای آون لقب کدام یک از نویسندگان انگلیسی می باشد.ویلیام شکسپیر