مترادف و متضاد فایده

  1607بازدید

  مترادف و متضاد کلمه فایده واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : صرفه، منفعت، نفع، بهره، ربح، سود، اثر، تاثیر، خواص، خاصیت، حاصل، نتیجه.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  & 7 روز قبل
  -2

  بی فایده

  ناشناس 1 ماه قبل
  1

  معنی فایده : بی ارزش

  ناشناس 2 ماه قبل
  4

  بی فایده،بدرد نخوردن.

  ناشناس 3 ماه قبل
  1

  زیان. بیفایده

  ناشناس 3 ماه قبل
  0

  فایده معنیش میشه جواب گو

  1
  & 7 روز قبل

  نه این نمیشه

  هم وطن 3 ماه قبل
  -2

  1

  .... 5 ماه قبل
  0

  سود

  ناشناس 6 ماه قبل
  -1

  نتاوللددلددواتارتت