مترادف و متضاد فایده

  3552بازدید

  مترادف و متضاد کلمه فایده واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : صرفه، منفعت، نفع، بهره، ربح، سود، اثر، تاثیر، خواص، خاصیت، حاصل، نتیجه.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  نمپ 1 ماه قبل
  0

  معنی کیهان

  الکس 1 ماه قبل
  0

  معنی کیهان

  ناشناس 1 ماه قبل
  0

  فواید

  ناشناس 1 ماه قبل
  0

  متضد کلمه فایده

  Amir 2 ماه قبل
  5

  ضرر

  .

  دیانا 2 ماه قبل
  9

  متضاد کلمه فایده میشه مضر

  ناشناس 3 ماه قبل
  1

  معنی فایده : بی ارزش

  1
  عشقم ویتانا 2 ماه قبل

  هر چی تو بگی😉

  2
  دیانا 2 ماه قبل

  اینم درست

  ناشناس 4 ماه قبل
  5

  بی فایده،بدرد نخوردن.

  ناشناس 5 ماه قبل
  0

  زیان. بیفایده

  ناشناس 5 ماه قبل
  -2

  فایده معنیش میشه جواب گو

  0
  & 3 ماه قبل

  نه این نمیشه

  هم وطن 6 ماه قبل
  -2

  1

  .... 7 ماه قبل
  0

  سود

  ناشناس 8 ماه قبل
  -2

  نتاوللددلددواتارتت

  2
  سلام متضاد فایده چی میشه 1 ماه قبل

  متضاد فایده