مترادف و متضاد فایده

  287بازدید

  مترادف و متضاد کلمه فایده واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : صرفه، منفعت، نفع، بهره، ربح، سود، اثر، تاثیر، خواص، خاصیت، حاصل، نتیجه.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  دانلود کنید
  رها 14 روز قبل
  1

  بی فایده

  گه نخور 17 روز قبل
  -1

  نه و دهن تو ببند