مترادف و متضاد فایده

  1144بازدید

  مترادف و متضاد کلمه فایده واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : صرفه، منفعت، نفع، بهره، ربح، سود، اثر، تاثیر، خواص، خاصیت، حاصل، نتیجه.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 15 روز قبل
  0

  زیان. بیفایده

  ناشناس 19 روز قبل
  0

  فایده معنیش میشه جواب گو

  هم وطن 25 روز قبل
  -1

  1

  .... 2 ماه قبل
  2

  سود

  ناشناس 3 ماه قبل
  0

  نتاوللددلددواتارتت