فترة به فارسی معنی ترجمه عربی

  13بازدید

  معنی کلمه فترة عربی به زبان فارسی ترجمه دیکشنری از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : فاصله , مدت , فرجه , ایست , وقفه , فترت , خلا ل , دوره , موقع , گاه , وقت , روزگار , عصر , گردش , نوبت , مکث , نقطه پایان جمله , جمله کامل , قاعده زنان , طمث , حد , پایان , نتیجه غایی , کمال , منتهادرجه , دوران مربوط به دوره بخصوصی.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  دانلود کنید
  ناشناس 23 روز قبل
  0

  فاصله زمانی میان دو پیامبر