معنی فدیات در فرهنگ معین

  8بازدید

  معنی کلمه فدیات در فرهنگ معین مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : (فِ) [ع.] (اِ.) جِ فدیه.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  دانلود کنید