معنی فراتیه در لغت نامه دهخدا

    15بازدید

    معنی کلمه فراتیه در لغت نامه دهخدا مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

    جواب کاربران در نظرات پایین سایت

    جواب : فراتیه. [ف َ تی ی َ] (اِخ) نام دهی بوده است از توابع قم: و خراج ضیاع فراتیه نهصد و سی و هفت دینار... (ترجمه ٔ تاریخ قم ص 124).

    میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟