مترادف و متضاد فراخ

  154بازدید

  مترادف و متضاد کلمه فراخ واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : بسیط، پهن، جادار، رحب، عریض، فسیح، فضادار، گشاد، گشاده، متسع، واسع، وسیع (متضاد) تنگ.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  Roos Blak pink 2 ماه قبل
  0

  اریض

  Roos Blak pink 2 ماه قبل
  0

  تنگ

  اریض