مترادف و متضاد فراغ

  519بازدید

  مترادف و متضاد کلمه فراغ واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : آسانی، آسایش، آسودگی، استراحت، راحت، خلاص، رهایی، نجات، اتمام.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 19 روز قبل
  -2

  مفرد فراغ چیست ؟

  مم 5 ماه قبل
  2

  مترادف فراغ