مترادف و متضاد فربه

  199بازدید

  مترادف و متضاد کلمه فربه واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : پرگوشت، پروار، تناور، تنومند، چاق، درشت، ستبر، سمین، گوشتالو، لحیم (متضاد) لاغر.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  فربه 20 روز قبل
  0

  هم خانواده

  ناشناس 20 روز قبل
  1

  فربه