معنی فرسپ در لغت نامه دهخدا

  7بازدید

  معنی کلمه فرسپ در لغت نامه دهخدا مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : فرسپ. [ف َ رَ] (اِ) فرسب. رجوع به فرسب شود., فرسپ. [ف َ رَ] (اِخ) نام محلی در سر راه تهران به آمل. (از پیوست کتاب مازندران و استرآباد رابینو ص 209 از ترجمه ٔ فارسی).

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  دانلود کنید