فرشتگانی که کارهای ما را ثبت می کنند در حل جدول جواب

  1141بازدید

  جواب و پاسخ فرشتگانی که کارهای ما را ثبت می کنند در حل جدول بازی جدولانه از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : کرام الکاتبین.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدیه امیریان 2 ماه قبل
  0

  من مدتی است که تصمیم گرفتم نمازم را به موقع بخوانم اما نمی دانم چرا بعد از چند روز خسته میشوم و دوباره نمازم را دیر می خوانم چه بکنم که به نماز اول وقت عادت کنم

  در پناه مولایم امام علی 10 ماه قبل
  1

  درقرآن کریم نقل شده که دو فرشته مسـول ثبت اعمال انسان ها هستند به نامهای رقیب عتید

  رقیب:فرشته مسـول ثبت اعمال نیک است که درسمت راست انسان است و

  عتید:فرشته مسـول ثبت اعمال بد وخراب انسان است که در سمت چپ انسان است رقیب بر عتید فرمانروایی دارد و هر اعمال نیکی که انسان انجام میده را هفت ثواب می نویسد فل حال هر عمل بدی که انسان انجام میدهد را اجازه نمی دهد عتید ثبت کند به او میگوید که تا هفت ساعت صبر کن شاید استغفار کندو هنگامی که انسان میمیرد پس فرشتگان به خدا میگویند:ای خدا بنده ای که ما مسـول ثبت اعمالش بود روحش به فرمان شما قبض شد حال ما چه کنیم

  در جواب خداوند میفرماییند ای فرشتگان من شما رسالت خود را انجام داد وزمین و آسمان پر از فرشتگان من است به سر قبر آن انسانی بروید که تا هم اکنون با او بودید مرا ستایش کنید تا خیر ستایش شما در پرونده اعمال بنده من لرود و پرونده اعمال آدم های نیک را به دست راست وآدم نا خلف را به دست چپشان می دهندو این دو تغیر ناپذیر اند

  ولی درباره ی دو فرشته بشیر نزیر نقل شده که از طرف خداون بر انسان نازل میشود واو را بشارت ویا میترساند وهشدار میدهد تا از عمل ناپسند اجتناب کندواین دو نیز هم در دنیا وهم درآخرت با انسان اند