مترادف و متضاد فرصت

  529بازدید

  مترادف و متضاد کلمه فرصت واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : فراغت، مجال، امکان، یارا، زمان، نوبت، وقت، درنگ، ضرب‌الاجل، فرجه، مجال، مهلت، وقت، وقفه.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 2 ماه قبل
  0

  معنی فرصت میشود زمان

  فاطمه محمودی 2 ماه قبل
  0

  وقت مناسب برای انجام کاری

  ستایش عبدی 3 ماه قبل
  1

  همخانواده ی درس ۱۰ فارسی شیشم رو می خوام شیشم ابتدایی

  فرصت 5 ماه قبل
  -1

  متضاد

  3
  خ 3 ماه قبل

  متضاد فرصت