معنی فرطحة در لغت نامه دهخدا

    15بازدید

    معنی کلمه فرطحة در لغت نامه دهخدا مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

    جواب کاربران در نظرات پایین سایت

    جواب : فرطحه. [ف َ طَ ح َ] (ع مص) پهن گردانیدن چیزی را. (منتهی الارب). عریض گردانیدن چیزی. (اقرب الموارد). رجوع به فلطحه شود.

    میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟