فرمان حکومتی را با صدای بلند برای عموم بازگو می کرد در حل جدول جواب

    101بازدید

    جواب و پاسخ فرمان حکومتی را با صدای بلند برای عموم بازگو می کرد در حل جدول بازی جدولانه از سایت جوابگو دریافت کنید.

    جواب کاربران در نظرات پایین سایت

    جواب : جارچی.

    میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟