مترادف و متضاد فرمان

  182بازدید

  مترادف و متضاد کلمه فرمان واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : امر، امریه، توقیع، حکم، دستور، رقم، سفارش، طغرا، فرمایش، منشور، رل، سکان، اجازه، پته، پروانه، فته.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ........ 14 روز قبل
  0

  مخالف فرمان رو میخوام