مترادف و متضاد فرود

  335بازدید

  مترادف و متضاد کلمه فرود واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : پایین، تحت، زیر، نزول، هبوط (متضاد) فراز، فوق.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ااهتلی 6 روز قبل
  0

  دلی