معنی فریاد خواندن در لغت نامه دهخدا

  17بازدید

  معنی کلمه فریاد خواندن در لغت نامه دهخدا مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : فریاد خواندن. [ف َرْ خوا / خا دَ] (مص مرکب) فریاد کردن. فریاد کشیدن. فریاد کردن. || کمک خواستن. دادخواهی کردن: تظلم برآورد و فریاد خواند که شفقت برافتاد و رحمت نماند سعدی شنیدم که در حبس چندی بماند نه شکوه نوشت و نه فریاد خواند سعدی.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  دانلود کنید
  اقای تامینی 21 روز قبل
  0

  معنی این است
  کمک کردن
  چون فریاد میزنه برای تو اورگانهای دولتی داره فریاد میزن تا بکارش رسید ه گی بشود پس ایشان کمک میخواهد پس مهنی اش کمک کزدن است