مترادف و متضاد فریاد

  5232بازدید

  مترادف و متضاد کلمه فریاد واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : بانگ، جیغ، خروش، دادوبیداد، زوزه، شیون، صیحه، ضجه، عربده، غریو، غلغله، فغان، غیه، ناله، نعره، نفیر، ولوله، هیاهو.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 28 روز قبل
  0

  من خیلی بدم اومد چون اصلا مخالف نداشت😑

  0
  B 8 روز قبل

  مخالف فریاد : آرام ، سکوت

  1
  B 8 روز قبل

  مخالف : آرام ، سکوت

  ʑąɧɬą 1 ماه قبل
  -2

  مخالف فریادوشهرت...شجاع...دوستی...امیدوار...غریب

  s 3 ماه قبل
  2

  مترادف فریاد :جیغ ،داد

  متضاد فریاد : سکوت ،آرام ،با صدای آهسته حرف زدن

  1
  Fatemeh 2 ماه قبل

  مترادف: جیغ کشیدن. عربده

  متضاد: سکوت

  زهرا 3 ماه قبل
  0

  من هیچی نمیدنم من از شما خواستم

  ناشناس 3 ماه قبل
  -2

  مخالف فریاد

  0
  سارا 1 ماه قبل

  سکوت

  0
  زهرا 2 ماه قبل

  مخالف فریاد

  😍😍 3 ماه قبل
  -1

  من معنی فریاد رو میخوام

  1
  R 3 ماه قبل

  جیغ

  ناشناس 3 ماه قبل
  3

  من خودم دنبال پاسخ برای متضاد کلمه فریاد هستم اگه لطف کنید یه متضاد برای کلمه فریاد به من بگید

  چج 3 ماه قبل
  -1

  شیون

  محمدرسول 3 ماه قبل
  -1

  سلام میشه سکوت

  محمدرسول 3 ماه قبل
  0

  دانلود رایگان نرم افزاری است که

  ناشناس 3 ماه قبل
  0

  چ

  امیر 3 ماه قبل
  -2

  جواب

  0
  محمدرسول 3 ماه قبل

  سکوت

  مائده 4 ماه قبل
  -1

  والا من خوب متوجه نشدم

  ناشناس 4 ماه قبل
  0

  من متضاد می خواستم اما این معنی هستش

  ناشناس 4 ماه قبل
  6

  سلام متضاد کلمه ی فریاد : سکوت

  4 ماه قبل
  -2

  0
  سارا 3 ماه قبل

  ببخشید باید حتما بگید

  ناشناس 4 ماه قبل
  3

  متضاد فریاد

  یاسمن 4 ماه قبل
  0

  آرام

  ممنون

  فاطمه 4 ماه قبل
  3

  آخه ادم میاد که معنی رو بدونه نه که خودش نظر بده اه من از این سایت خوشم نمیاد 😐😑مسخره هست

  -2
  Watch dogs m11sh 4 ماه قبل

  بنظرم زر زیادی نزنی بهتره تا جوابشان بیاره

  نانا 4 ماه قبل
  1

  سکوت ، ارامش

  ناشناس 5 ماه قبل
  2

  داد

  1
  فرهاد پدیدار 3 ماه قبل

  اتفاق

  نگین 5 ماه قبل
  1

  مخالف فریاد:سکوت

  زینب 5 ماه قبل
  0

  اصلا اسم فریاد توش نیست من مال فریاد میخوام بالا نمیاد

  نیلوفر 5 ماه قبل
  1

  متضاد فریاد:زمزمه،آهسته

  1
  شیرین 5 ماه قبل

  خیلی عالی ممنون

  ژینوس حسینی 5 ماه قبل
  -1

  متضاد فریاد سکوت است و مترادف آن صدای بلند است

  ژینوس حسینی 5 ماه قبل
  2

  سلام

  مترادف=صدای بلند

  متضاد=سکوت

  0
  فری 5 ماه قبل

  ممنون از شما

  1
  زینب 5 ماه قبل

  افرین ممنون

  ناشناس 5 ماه قبل
  0

  سلام

  مترادف=صدای بلند

  متضاد=سکوت

  3
  ژینوس حسینی 5 ماه قبل

  آفرین

  مهدی 7 ماه قبل
  2

  مخالف كلمات ( متضاد )

  هنرمند = بی هنر/آمدن = رفتن /ارزان = گران / بی نیاز = نیازمند

  پست = بلند / تاریك = روشن / ضعیف = قوی / كم هوش = باهوش /غمگین = شادمان / /ناتوان =توانا/

  شب = روز / بالا = پایین / زشت = زیبا /جوان = پیر / خشك = خیس/

  خنده = گریه / خوبی = بدی / ترسو = دلیر / محروم = بهره مند / خندان = گریان /

  دیر = زود / راست = دروغ / روزانه = شبانه / روشنایی = تاریكی / سیاه = سفید/

  گرم = سرد / ناشناخته = آشنا / بیگانه = آشنا / ویران = آباد / كم = زیاد/

  زندگی = مرگ / آغاز = پایان / جنگ = صلح / آسان = دشوار / ثروتمند = فقیر/

  به آرامی = به تندی/ ناپسند = پسندیده / خیر = شر / ناجوانمرد = جوانمرد / بگو = نگو/

  تند = آرام / سیراب = تشنه / كوتاه = بلند / كهنه = بلند / جدید = كهنه/

  دشمنان = دوستان / جانور اهلی = جانور وحشی / خشك : خیس / گفت : نگفت آشنا : نا شناس/

  هم خانواده ی كلمات

  تابش : تابنده – تابان –تابندگی // تصویر : تصاویر –مصور – تصور – صورت

  جمع : جامعه – اجتماع – مجموع – جمعیت - جامع / حاصل : تحصیل – محصول – محصل حصول

  حفظ : حافظ – محفوظ – محافظ - محفظه / حس : حساس – محسوس - احساس

  حركت : حركات : محرك – تحریك – تحرك - متحرك/ خبر : اخبار – مخبر – مخابره- مخابرات

  زحمت : مزاحم – مزاحمت - زحمات / سفر : مسافر – مسافرت

  شغل : شاغل – مشغول – اشتغال – مشاغل / علم : عالم – معلوم – تعلیم – تعلم – معلم/علوم

  فكر : افكار – متفكر – فكور – تفكر / / قصد : قاصد – مقصود – مقصد

  كتاب : مكتوب – كاتب – مكتب / كشف : كاشف – اكتشاف – مكتشف

  اشتیاق : شوق – مشتاق – مشوق – تشویق / میلاد : مولود – ولد - ولادت

  میراث : ارث – وارث – وراثت – ورثه / نظم : ناظم – منظم – تنظیم

  جز : اجزا – مجزا / حق : حقیقت – حقایق – حقوق –حقانیت -تحقیق

  مترادف كلمات.( هم معنی )

  آخر: پایان- سرانجام / ابتداء : اول – آغاز / كاهل : تنبل -سست

  آرامگاه : قبر- گور / ابله : نادان – بی خرد / ثروت : مال - دارایی

  آشكار : نمایان –پدیدار / پاییز : خزان – برگ ریزان / حرفه : پیشه – شغل

  آغاز : شروع – ابتداء / تبسم : خنده - لبخند / دانا : دانشمند -عالم

  آموزگار: معلم –استاد / تصور : اندیشه - خیال / ماجرا : پیشامد - حادثه

  آهسته –آرام – یواش / دانه : بذر – تخم / صریح : آشكار - روشن

  جمع : گروه – دسته / پایه : اساس – بنیاد / آیین : دین - مذهب

  جاهل : نادان – بی عقل / آرمان : امید – آرزو / پروا : ترس -هراس

  آهنگ : صدا – آواز / بچه : كودك –طفل / بسیار : زیاد - فراوان

  بامداد : صبح – سحر / دلیر : شجاع – بی باك / راز : سر – رمز

  كهنسال : پیر – سالخورده / دیار : سرزمین – مرزوبوم / تحفه : ارمغان – سوغات

  اجر : مزد –پاداش/ ثمره : میوه – نتیجه / بدرود : وداع - خدا حافظ

  0
  مبینا 4 ماه قبل

  متضاد شهرت چیست

  ناشناس 11 ماه قبل
  1

  متضاد فریاد نیست

  1
  مبینا 4 ماه قبل

  متضاد فریاد سکوت میشه

  ناشناس 11 ماه قبل
  0

  متضاد فریاد نیست