معنی فریبا در فرهنگ معین

    8بازدید

    معنی کلمه فریبا در فرهنگ معین مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

    جواب کاربران در نظرات پایین سایت

    جواب : (ص فا.) فریبنده، فریب دهنده، زیبا، (ص مف.) فریب خورده. [خوانش: (فِ یا فَ)].

    میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟