مترادف و متضاد فقیر

  1403بازدید

  مترادف و متضاد کلمه فقیر واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : بیچاره، بی‌نوا، تنگدست، تهی‌دست، بدبخت، درویش، سائل، غریب، کم‌بضاعت، گدا، محتاج، مسکین، مفلس، ندار، نیازمند (متضاد) غنی.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 18 روز قبل
  -1

  ثروت یا دارایی

  👩‍🎤 1 ماه قبل
  0

  معنی : گدا ، بی نوا ، مسکین ، محتاج ، سائل

  متضاد : غنی

  متضاد فقیر 1 ماه قبل
  -1

  متضاد فقیر کدام است دارایی یا مغنی یا غتی یا ثرو ت

  ناشناس 6 ماه قبل
  -1

  پول دار و ثروت دارد

  -1
  ناشناس 1 ماه قبل

  متضادفقیر