معنی فلنجیقن در لغت نامه دهخدا

    5بازدید

    معنی کلمه فلنجیقن در لغت نامه دهخدا مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

    جواب کاربران در نظرات پایین سایت

    جواب : فلنجیقن. [] (معرب، اِ) سورنجان است، و بعضی حومانه دانسته اند. (فهرست مخزن الادویه).

    میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟