معنی آیه فهزموهم باذن الله و قتل داود جالوت و اتاه الله الملک و الحکمة و علمه مما یشاء و لو لا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض و لکن الله ذو فضل على العالمین

  37بازدید

  معنی آیه فهزموهم باذن الله و قتل داود جالوت و اتاه الله الملک و الحکمة و علمه مما یشاء و لو لا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض و لکن الله ذو فضل على العالمین تفسیر مفهوم تحت الفظی ترجمه به فارسی از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : [152] سپس به فرمان خدا، آنها سپاه دشمن را به هزیمت واداشتند. و «داوود» (نوجوان نیرومند و شجاعى که در لشکر «طالوت» بود)، «جالوت» را کشت؛ و خداوند، حکومت و دانش را به او بخشید؛ و از آنچه مى‏خواست به او تعلیم داد. و اگر خداوند، بعضى از مردم را به وسیله بعضى دیگر دفع نمى‏کرد، زمین را فساد فرامى‏گرفت، ولى خداوند نسبت به جهانیان، لطف و احسان دارد.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  یازهرا 25 روز قبل
  0

  سپس به فرمان خدا،آنهاسپاه دشمن رابه هزیمت واداشتند